Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
Samtalsterapi

Personlig utveckling i Stockholm

Syftet med samtalsterapi är att medvetengöra och förändra något som du upplever är ett hinder till att du ska kunna leva det liv du önskar. Förändringen du vill åstadkomma med terapi bygger på en djupare förståelse för sambanden mellan ditt förflutna och hur det påverkar dig idag. Genom att medvetengöra detta så uppstår möjligheter till en förändring av dina tidigare tankar.

Ett arbete som ger dig möjlighet att nå en ny tankenivå, att se inifrån dig själv vad du behöver istället för utifrån vad din omgivning säger. Vi tror att vi väljer själva och att många av våra val är våra egna. Men i många fall har vi blivit påverkade utan att veta om det. En del människor tror sig inte ha möjligheten att göra egna val utan anpassar sig hela tiden till sin omgivning. Detta för att uppleva en känsla av att duga för stunden.

Terapiarbetet kan bara ske genom att du ger dig själv möjlighet till självreflektion och personlig utveckling. För att på så sätt komma fram till vad som ligger bakom dina val av tankar/känslor och komma underfund med hur de påverkar din kropp, själ, känslor och intellekt och hur de samverkar med varandra.

Personlig utveckling - Förändra ditt sätt att tänka

Genom arbetet kommer du nå olika insikter och därigenom finna nya möjligheter att förändra din inställning till dina upplevelser. Därmed blir det även enklare att förändra de tankar och känslor som är förknippade med en specifik händelse.

Personlig utveckling är ett aktivt självledarskap som ger självkännedom. Självkännedom ger i sin tur upphov till känslan av självaktning. Självkänslan är den bärande punkten i hela ens självuppfattning. Vad du gör i form av prestationer däremot stärker endast ditt självförtroende och för stunden din självkänsla om du gjort något bra, om inte så försvagas den.