Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
Psykosyntes

Vad är psykosyntes?

Begreppet psykosyntes grundades i början av 1900-talet av den italienske läkaren och professorn Roberto Assagioli. Hans syfte med sin verksamhet var att skapa en psykoterapi - en livsattityd - som ser människan utifrån ett helhetsperspektiv. Ett perspektiv som tar utgångspunkt i hur kropp, själ, känslor och intellekt hänger samman och är beroende av varandra.

Psykosyntes - Fokus på det friska i varje individ

Psykosyntesen är en gren i den moderna humanistiska psykologin som fokuserar på det friska i varje Individ. Det är ett förhållningssätt till livet, att se utifrån våra möjligheter istället för våra begränsningar. Vi måste upptäcka våra resurser, vår potential och bli den vi är.

Inom psykosyntesen är begreppet acceptans mycket centralt. I betydelsen att förstå att vi faktiskt får känna precis det vi känner. För först när vi accepterar det vi känner kan vi förändra det vi vill förändra.

Men när jag väljer att acceptera min känsla utan att förvränga eller att döma den då kommer nästan automatiskt nya insikter och valmöjligheter. Potentialen för en ny känsla öppnas upp och börjar växa fram som bildar nya handlingsmönster i ditt undermedvetna.

Ta gärna kontakt med mig om du har några frågor om psykosyntesterapi.