Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
Hypnosanalys

Hypnos är inte en terapi i sig själv utan ett redskap/teknik för att du som klient skall kunna nå djupare i dig själv. Som du kan läsa under fliken ”Hypnos” är det ett fullständigt naturligt tillstånd där kroppen och intellektet slappnar av och får ro men att du är medveten om allt som händer.

Det är genom fenomenet att kroppen och intellektet slappnar av samtidigt som sinnena fokuserar vilket ger skärpt koncentration och ökad medvetenhet som du i hypnotiskt tillstånd lättare kommer i kontakt med det som glömts och gömts i det undermedvetna. Orsakerna till de emotionella problemen medvetandegörs och uppenbaras för dina sinnen. Därigenom får du nu möjlighet att som vuxen person med större resurser, ta ansvar genom att bearbeta och välja om du vill att det ska fortsätta att påverka dig eller förändra beteende mönstret till vad du anser vara mer passande idag.

Att använda hypnos i analysen förkortar analysperioden dramatiskt.