Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
Hypnosterapi i Stockholm

Vad som är hypnos är ännu inte vetenskapligt fastställt. Men många välkända forskare i modern tid menar att hypnos är ett naturligt mentalt tillstånd som kännetecknas av samtidig avslappning, skärpt koncentration och ökad medvetenhet. Det är samtidigt ett ovanligt tillstånd av avslappning och fokuserad uppmärksamhet. Samtidigt som det är ett helt naturligt tillstånd som du dagligen hamnar i utan att veta om det.

Hypnos i vardagen

Du kan exempelvis uppslukas av en bra bok eller film, du kan ha kört bil den sista biten hem utan att veta hur vi kom dit! Ja, när som helst vi slår på "autopiloten". Detta är ett tillstånd som kan kännas igen från yoga, meditation, mindfulness m.m.

Vad vi vet om hypnosterapi är att man inte kan försätta en annan person i ett hypnotiskt tillstånd utan den personens medgivande och medverkan. Med andra ord hypnotisören är ingen magiker med makt utan endast en person som vägleder dig in i hypnos.

Hypnos - Ett användbart terapiredskap

Hypnos är ingen egen terapiform utan en användbar metod, ett hjälpmedel i terapiarbetet. Varför hypnos är ett så verkningsfullt är för att EEG mätningar utförda på personer under hypnos visar på ökad koncentration och uppmärksamhet. Detta till skillnad från sömn där koncentrationen och uppmärksamhetsgraden sänks eller vaket tillstånd där intellektet oftast tar över. Det innebär att du med alla sinnen istället kan fokusera på en idé, ett minne eller en föreställning. Genom hypnos får du verkligen uppleva företeelsen i detalj.

Under hypnosterapi är du hela tiden fullt medveten och fullt kapabel att avbryta det som händer. Du väljer också själv vad du vill berätta under din hypnos. Du förlorar aldrig kontrollen över situationen eller ger upp din fria vilja.

Ett vanligt fenomen vid hypnos är att tidsuppfattningen förvrängs. En timme kan uppfattas som 10 minuter och ett omvänt scenario är mycket ovanligt. Efter en hypnosterapi minns man precis vad man varit med om.

Många klienter föredrar därför att använda sig av hypnosterapi under sitt arbeta att förändra sitt sätt att tänka som skapat det upplevda problemet.