Anita Eklundh - Psykosyntesterapeut med fördjupning i Hypnos.

Hjärnforskningen har kommit fram till att våra tankar bildar spår i hjärnan. När vi tänkt samma tankar tillräckligt många gånger har det ursprungliga spåret blivit som en upptrampad stig. Tankarna har då blivit en vana med ett visst känslo- och handlingsmönster och hamnat i vårt undermedvetna, många redan i barndomen.

Detta innebär att vi reagerar utifrån våra vanor på händelser som liknar varandra utan att reflektera på om reaktionen är berättigad. Men en vana kan givetvis förändras eftersom den har skapats av någon orsak! Med min hjälp som psykosyntesterapeut medvetengör vi vanans handlingsmönster och förändrar därmed ditt tankespår.

Det finns många anledningar att träffa en psykosyntesterapeut:

  • Man kan känna oro, nedstämdhet, ångest eller depression
  • Ha relationsproblem
  • Byggt upp en dålig självbild pga. låg självkännedom
  • Önskan om att förändra något i sitt liv
  • Arbetslivsproblem
  • Har fobier av olika slag
  • Problem med rökning, vikt, sömn eller att tala inför folk

Hjärnan & kroppen är oskiljaktiga

En annan viktig upptäckt i modern tid är att hjärnan och kroppen faktiskt är oskiljaktiga både på det mentala och biologiska planet. Du kan inte tänka en tanke utan att det också händer något med dig rent kroppsligt och tvärtom.

Oavsett metodik så är syftet med våra möten att du medvetengör och förändra det du upplever är ett hinder för att du ska kunna leva det liv du önskar leva. Vad du vill medvetengöra och förändra bestämmer du själv liksom på vilket sätt du vill att vi arbetar ihop!

Som psykosyntesterapeut arbetar jag självklart under sekretess och är ansluten till Etiska Rådet vid HumaNova som är Kvalitetscertifierad enligt den internationella normen ISO 9001 och har en klientförsäkring.

Läs mer om de olika metodbeskrivningarna som jag arbetar med som psykosyntesterapeut under menyn. Om det är något du undrar över så kontakta mig gärna per telefon eller mail, se under fliken kontakt.